Prisutdelning: 2020 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci

2020-05-20

Adjungerad universitetsadjunkt Albert Christersson vid institutionen för kirurgiska vetenskaper har tilldelats 2020 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci. Albert Christersson skapar med professionellt förhållningssätt och stort engagemang i sin undervisning en positiv och kreativ lärandemiljö som ständigt utvecklas. Med lyhördhet, respekt för individuella olikheter och ständig återkoppling får han alla studenter att känna sig sedda. Han kombinerar teori med kliniska färdigheter på ett sätt som gör studenterna väl förberedda för sina framtida yrkesroller.

Albert Christersson gratuleras, här med prisutdelarna där prorektor Anders Malmberg är i spetsen.

De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp som består av åtta lärare och åtta studenter. I år inkom 144 nomineringar. Prissumman är 20 000 kronor.

Läs mer om övriga pristagare här: Årets pedagogiska pristagare utsedda