NatiOn – Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning

2020-06-09

En ny omgång av den Nationella treåriga forskarskolan, NatiOn, med start våren 2022, kommer att kunna sökas från vt 2021. Forskarskolan är organiserad av Uppsala universitet och KI. 

Upp till 20 platser kommer att utlysas och deadline är den 17 maj 2021. Besked om antagning lämnas den 15 juni. Mer information följer senare.

Utbildningen vänder sig till doktorander. Den sökande bör ha ett kliniskt eller translationellt projekt inom cancerforskning. En kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning eller annat längre åtagande är meriterande.

Vi uppmuntrar även ansökningar från doktorander vid preklinisk institution som fullgjort minst fyra år av läkarutbildningen och avser att sedermera bli kliniskt aktiva forskare inom cancerområdet.

Läs mer på KI:S hemsida: NatiOn – Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning