Nytt beslut om undervisning och distansarbete

2020-06-10

Ett nytt rektorsbeslut, som gäller från och med 16 juni, ersätter alla tidigare beslut som gäller åtgärder med anledning av covid-19. Mer utbildning kommer att ges på campus vilket innebär att studenter och medarbetare fortsatt har ett stort ansvar för att hjälpa till att minska smittspridningen. Medarbetare som tillhör riskgrupp bör om möjligt fortsätta att arbete hemifrån.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om undervisning och examination på distans vid universitet och högskolor upphör att gälla 16 juni. Därför kommer de flesta av höstens kurser ges vid campus, med vissa digitala inslag. Det innebär bland annat att universitetets lokaler behöver nyttjas under en större del av dagen och terminen.

De rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen i samhället ska följas av alla studenter, medarbetare, besökare och övrigt verksamma. Sammankomster med fler än 50 personer ska undvikas och man ska eftersträva fysiskt distansering i lokalerna. Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras vad gäller antal personer förändras även universitetets beslut.

Medarbetare som tillhör riskgrupp eller som bor tillsammans med en person i riskgrupp bör få möjlighet att arbeta hemifrån. Även övriga medarbetare kan, efter överenskommelse med chef, arbeta hemifrån.