MAYday for Crisis

2020-06-17

Inom UU har det nu startat en ”MayDay för crisis-plattform”, som riktar sig mot innovativa ideér kring covid-19-forskning. Det är UU-Innovation som drar igång det hela, lite förutsättningslöst men förhoppningsvis fruktbart om man bollar ideer med mera brett inom UU. Det gäller allehanda aspekter – effekter på anställda – samhällsproblem- medicinska problem osv. Intresseanmälan ska ha inkommit senast 30 juni 2020.

Anmäl intresse via:​ https://doit.medfarm.uu.se/kurt/?action=view&id=16459&role=receiver

Läs mer på: https://www.uuinnovation.uu.se/mayday-for-crisis/