Biobanksprov i medicinsk forskning 1,5 hp

2020-08-10

Den årliga kursen i Biobanksprov i medicinsk forskning 1,5 hp ges på Uppsala Biobank, arrangeras den 23-27 november i år.

Välkommen att anmäla dig till kursen i Biobanksprover i medicinsk forskning (1,5 hp). Kursen arrangeras av Uppsala Biobank/Uppsala universitet. Kursen ger dig en bra grund inom biobanksområdet gällande exempelvis:

  • Lagar och regler, vilka prov omfattas och vad behöver du ta hänsyn till (Etikprövningslagen, Biobankslagen, GDPR mm)
  • Hur du fyller i etikansökan samt biobanksansökan
  • Vilka befintliga provsamlingar som finns och hur du kan få tillgång till prov (t.ex. PKU-biobanken, Patologen vårdprovsamling, U-CAN mm)
  • Erfarna forskares erfarenheter av provinsamling (tex. NOPHO, SCAPIS, SwedeHeart, EpiHealth, Uppsala lungcancerintitiativ, Human Protein Atlas mfl.)
  • Nya metoder och tekniker (Plattformar SciLifeLab, antikroppsbaserad proteomik, preanalys av vätskebaserade prov, RNA/DNA-kvalitet i vävnadsprov mm)
  • Vad en biobank gör och kan hjälpa till med
  • Studiebesök på bl.a. patologen samt Uppsala Biobanks fryshotell

Kursen riktar sig till dig som är doktorand, sjuksköterska, koordinator, forskare, läkare eller liknande, som arbetar med biobanksprov tagna inom hälso- och sjukvård. Doktorander anmäler sig via Uppsala universitets kursdatabas (Medfarm) och övriga via Uppsala Biobanks webbplats. Kursen är kostnadsfri. Du hittar mer information samt länkar till anmälan via: Kurs Biobanksprover i medicinsk forskning i Uppsala.

Uppsala universitets samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att följas gällande undervisning. Således kommer mer information ang föreläsningslokal (Rudbecklaboratoriet)/onlineundervisning under hösten.

Har du frågor kontakta kursledare Linda Paavilainen, tfn: 018 6116321, e-post: linda.paavilainen@uppsalabiobank.uu.se