Utlysning av lika villkorsmedel 2020

2020-08-11

Anställda, studerande och övriga organisationer eller föreningar verksamma vid Uppsala universitet är välkomna att ansöka om medel för insatser som kan föra frågor om lika villkor vid universitetet framåt. Rådet för lika villkor utlyser totalt 430 000 kr och enskild ansökan kan uppgå till maximalt 150 000 kr.

Rådet välkomnar ansökningar som är inriktade på insatser och granskningar som kombinerar flera av områden inom lika villkor: etnicitet, genus, HBTQ, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, jämställdhet, religion eller annan trosuppfattning, social bakgrund och Sveriges nationella minoriteter.

Senast den 30 september 2020 måste din ansökan ha inkommit.

Ladda ner anvisningar för att ansöka

Ladda ner ansökningsblankett

Skannat underskrivet original kan skickas till ann-sofie.wigg-bodin@uadm.uu.se och originalhandlingarna ska skickas till:

Ann-Sofie Wigg Bodin,
Uppsala universitet
HR-avdelningen, HR-enhet MedFarm
Box 256
751 05 Uppsala

Om du har frågor kontakta:
Ann-Sofie Wigg Bodin
Tel. 018 - 471 18 53
E-post: ann-sofie.wigg-bodin@uadm.uu.se