Obligatorisk handledarkurs 10/11 kl 9:00-16:30

2020-09-03

Denna handledarutbildning är obligatorisk för att kunna vara huvudhandledare åt en doktorand. Så alla som tänker sig en sådan position (eller redan har) och inte har gått denna utbildning bör anmäla sig! Kursen rekommenderas starkt även för biträdande handledare.

Utbildningstillfället kommer att ske på plats i lokalen Eva Netzeliussalen, Blåsenhus. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens krav på utglesning under rådande covid-19 pandemi, vilket innebär att vi får vara högst 50 personer i lokalen.

Kursen är en heldag som anordnas två gånger per år och ges på engelska. För att bli godkänd på dagen krävs full närvaro. Deltagarintyg utfärdas.

Det finns fortfarande platser kvar på handledarinformationsträffen och anmälan är öppen till den 30 oktober 2020.

Anmälan nås via följande länk: https://mp.uu.se/sv/web/info/forska/forskarutbildning/medicin-och-farmaci/for-handledare/handledarutbildning