Utlysning anslag Selanders Stiftelse 2021

2020-09-11

Selanders Stiftelse utlyser anslag för år 2021. Stiftelsen har till sitt ändamål att stimulera och främja klinisk vetenskaplig forskning företrädesvis beträffande cancersjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Skriftlig ansökan insändes senast onsdag 14 oktober 2020 till Erik, Karin och Gösta Selanders Stiftelse under adress:

Sari Thunberg
Erik, Karin o Gösta Selanders Stiftelse
Akademiska sjukhuset, ing 85, 2 tr
751 85  UPPSALA   

OBS! Sänd inte ansökningar via e-post.

För mer information och ansökningsblankett klicka här.