Val av ny institutionsstyrelse 2020!

2020-09-23

Val förrättas för valkorporationerna lärare m.fl., TA-personal samt doktorander vid institutionen för kirurgiska vetenskaper. Du kan postarösta redan nu! 

Poströstning 23/9 – 29/9

Stationer med brevlådor, röstsedlar o kuvert finns på radiologen rakt in från väntrum 2-3 samt i läkarskeppet på mellanplanet till höger från ingången på 1 tr.

Röstning i lokal 30/9 kl 10-12

Konferensrum 1 Läkarskeppet

De nominerade är:

Nominerade inom valkorporationen akademiska lärare m.fl.

 • Liisa Byberg
 • Camilla Fröjd
 • Per Hellman
 • Eva Jangland
 • Lena Jideus
 • Kenneth Jonsson
 • Mark Lubberink
 • Karl Michaelsson
 • Daniel Nowinski
 • Sten Rubertsson
 • Anders Sundin 
 • Anders Wanhainen
 • Johan Wikström

Nominerade inom valkorporationen forskarstuderande

 • Matilda Annebäck
 • Maria Correia de Verdier
 • Linda Haakseth
 • Ulrika Mallmin

Nominerade inom valkorporationen TA-personal

 • Kerstin Ahlgren
 • Anders Lundberg