Välkommen till Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19

2020-11-12

Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder tillsammans med sina vetenskapliga sektioner in till Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 den 15-16 december 2020. Under State of the Art Covid-19 samlas professionen tillsammans med internationella föredragshållare, ledande experter, forskare och studenter för att tillsammans sammanfatta kunskapsläget vad gäller diagnostik och behandling av patienter med Covid-19 i ett svenskt perspektiv. 

Under mötet State of the Art Covid-19 kommer det finnas möjlighet att presentera forskningsprojekt vad gäller Covid-19/SARS CoV 2 som genomförts av svenska forskargrupper eller forskargrupp där svenska medarbetare deltagit. I samband med mötet kommer Svenska Läkaresällskapet dela ut tre priser för bästa poster på 10 000kr vardera.


Deadline för abstrakt är den 15/11 (även publicerade resultat och pågående studier kan presenteras). Ju fler som deltar aktivt desto bättre vetenskaplig diskussion får vi. 
Läs mer här: https://www.sls.se/state-of-the-art-covid-19/abstracts/

Mötet kommer att vara ett helt webbaserat, mer information hittar du här: https://www.sls.se/covid19/ (bifogat finner ni vetenskapligt program)

Svenska Läkaresällskapet ger nu möjlighet till gruppbokningar som ger mycket förmånligt pris till de som bokar fler än 10 platser före 27/11. Vid intresse vänligen kontakta SLS kansli, "Sophie Palmquist-Klockhoff" sophie.palmquist-klockhoff@sls.se.


För frågor om mötet kontakta:
Sophie Palmqvist-Klockhoff, projektledare Svenska Läkaresällskapet, sophie.palmquist-klockhoff@sls.se

För frågor om det vetenskapliga programmet kontakta:
Lars-Magnus Andersson, ordförande för Svenska Infektionsläkarföreningen, ordförande för organisationskommittén ” State of the Art Covid-19”, lars-magnus.andersson@vgregion.se

För mer information om mötet samt programöversikt besök www.sls.se/covid19

Program: State of the art covid-19