Medarbetare på IKV/Akademiska får miljonanslag för bröstcancerforskning

2020-11-20

Maria Mani och Jens Sörensen, båda läkare och forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, har tilldelats drygt en miljon kronor i forskningsanslag från Bröstcancerförbundet. Deras projekt handlar bland annat om förbättrade screeningmetoder och mikrokirurgisk behandling av lymfödem kopplat till bröstcancer.

Maria Mani, plastikkirurg, med inriktning på rekonstruktioner vid bröstcancerkirurgi, Akademiska sjukhuset

Båda forskarna arbetar kliniskt på Akademiska sjukhuset. Maria Mani, plastikkirurg, med inriktning på rekonstruktioner vid bröstcancerkirurgi, tilldelas ett forskningsanslag på 535 200 kronor. Jens Sörensen, överläkare inom bild- och funktionscentrum och verksam vid PET-centrum, tilldelas 600 000 kronor.

- Vi kommer att använda medlen till ett forskningsprojekt som rör mikrokirurgisk behandling av lymfödem kopplat till bröstcancer. Syftet är att öka förståelsen av verkningsmekanismer och potentiella behandlingsmetoder, säger Maria Mani.

Jens Sörensen kommer tillsammans med sin medsökande, Henrik Lindman, överläkare och bröstonkolog på Akademiska sjukhuset, att använda medlen till ett forskningsprojekt som handlar om att med PET-kameran kunna avbilda tillväxtfaktorer för bröstcancer som HER2-receptorn i hela kroppen.

- Vi hoppas att metoden framöver kan användas inom rutinsjukvården för att snabbare och skonsammare komma fram till rätt behandling vid bröstcancer, säger Jens Sörensen.

Bröstcancerförbundet har sedan 2008 delat ut 90 miljoner kronor till forskning på bröstcancer i Sverige. I år delar förbundet ut sju miljoner kronor till 18 olika forskningsprojekt. En stor del av anslagsmedlen kommer från privatpersoner, företag och organisationer som skänker pengar till ändamålet. 

Länk till pressmeddelandet