Utlysning av VR-anslag

2021-02-11

Vetenskapsrådet (VR) utlyser om anslag där vårdaspekten lyfts in. VR beslutade våren 2020 att stärka den grundläggande virusforskningen med 100 miljoner kronor under åren 2020–2024. Våren 2021 följer man upp med en utlysning av projektbidrag. Utlysningen syftar till långsiktig basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus.

Bidragstiden är 1–3 år och maxbeloppet är 2,5 miljoner kronor per år. Bland utlysningarna finns även en satsning på investeringar i befintlig forskningsinfrastruktur.

Läs mer om på Vetenskapsrådets (VR) hemsida.