Verksamhetsnära IT-stöd

2021-03-05

Universitetsgemensam IT har uppmärksammats på att det verksamhetsnära IT-stöd vi idag erbjuder på campus Rudbeck inte motsvarar verksamhetens krav och behov av stöd. Vi beklagar situationen och vill nu informera er om att flera insatser pågår för att förbättra servicen.

En grupp av medarbetare från olika delar av universitetsgemensam IT bidrar i arbetet att förstärka det verksamhetsnära IT-stödet vid Rudbecklaboratoriet. Därigenom har vi kunnat halvera antalet olösta ärenden den senaste månaden och trenden är fortsatt positiv. Samtidigt pågår rekrytering av både konsulter och nya medarbetare för att förstärka och utveckla det verksamhetsnära IT-stödet på kort och längre sikt. Vidare pågår en översyn av supportpersonalens verktygsstöd för att förkorta svarstider och förbättra tillgängligheten. Vi har en del utrustning som är beställd men inte uthämtad. Om ni har svårt att komma och hämta så ser vi till att utrustningen skickas till er, återkom gärna om ni har sådana önskemål. 

Spontana fysiska besök undanbedes just nu på grund av risk för smittspridning. Vi kan oftast hjälpa er med era dator er och programvaror på distans via Zoom eller via fjärrstyrning. Om hjälp via fysiskt besök behövs kommer vi överens om det per e-post eller telefon. Vid beställning av IT-utrustning så lämnar vi information om hur och när utrustning kan hämtas upp. 

IT-nämnden beslutade i december att ge universitetsgemensam IT, gemensam service samt områdeskansliet för medicin och farmaci uppdraget att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att jobba vidare med de specifika krav och behov avseende IT- och AV/VK-stöd som uppträder i gränslandet mellan Uppsala universitet, Region Uppsala och Akademiska sjukhuset. Arbetet ska resultera i en förtydligad ansvarsfördelning och en handlingsplan med målet att erbjuda effektivt, ändamålsenligt och kvalitativt verksamhetsnära IT- stöd samt beställarstöd. Projektet startas upp under våren och förväntas fortlöpa under 2021. Vi återkommer med mer information om det arbetet under våren.

Frågor och mer information:

Vår målsättning är att erbjuda ett så bra IT-stöd som möjligt och genom dialog säkerställa att vi lever upp till era förväntningar och behov. Vi ser fram emot ett gott samarbete framöver och vill gärna att ni återkopplar om det finns andra frågor eller funderingar kring vårt utbud och service. 

För IT-support, felanmälan, beställningar och frågor

För kontakt med enheten för verksamhetsstöd

För kontakt med ansvariga chefer

Senast uppdaterad: 2022-04-07