Medarbetare tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen

2021-03-08

Fyra medarbetare vid Uppsala universitet tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen för betydelsefulla insatser. Mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i guld: professor Marika Edoff, professor Sten Rubertsson och professor Kerstin Rydbeck. Mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i silver: tidigare biträdande universitetsdirektören och avdelningschefen Kay Svensson.

Professor Sten Rubertsson, överläkare i anestesiologi och intensivvård, tilldelas medaljen för sina insatser inom såväl utbildning som institutionsadministration. Han har innehaft uppdrag så som ställföreträdande prefekt, terminsansvarig för läkarprogrammet, studierektor för den kliniska forskarutbildningen och prodekan för forskarutbildningen vid vetenskapsområdet medicin och farmaci. Parallellt med arbetet på universitetet har Sten Rubertsson verkat som överläkare och bedrivit framgångsrik forskning om hjärtstopp. Genom sitt tydliga ledarskap kombinerat med stor empatisk förmåga och inre etiska kompass har han varit en god förebild för flera generationer blivande läkare och forskare.

Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen kan delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

Senast uppdaterad: 2021-05-31