Finansiering från FOREUM för projekt om autoimmun och molekylär Mekanismer för smärta och trötthet vid fibromyalgi

2021-04-09

Foundation for Rheumatology Research (FOREUM) har beviljat 600 000 euro till ett projekt med titeln “Targeting autoimmuna och molekylära mekanismer för smärta och trötthet i fibromyalgi ”ledd av professor Camilla Svensson, gruppledare på CMM. Medsökande är Johanna Lanner (Karolinska Institutet), Eva Kosek (Karolinska Institutet och Uppsala Universitet), Kim Kultima (Uppsala Universitet), David Andersson (Kings College London) och Pasi Tavi (University of Eastern Finland, Kuopio).

Camilla Svensson, Kim Kultima, Eva Kosek (IKV), David Andersson, Pasi Tavi och Johanna Lanner

Läs mer i Nyhetsbrevet: CMM News 2 2021från Centrum för Molekylär Medicin.

Mer information finns även FOREUMs hemsida.

Senast uppdaterad: 2021-05-31