EU-pengar till forskning: Horisont Europa 2021-2027

2021-04-13

EU-kommissionens kommande ramprogram Horisont Europa sträcker sig mellan år 2021 och 2027 och har en budget på 95,5 miljarder euro. En rad aktiviteter är redan planerade och fler kommer!

Läs mer på Medarbetarportalen: EUs nya ramprogram Horisont Europa 2021-2027.

Senast uppdaterad: 2021-05-31