Postdoktoralt anslag från SSMF

2021-04-21

Mariangela Pellegrini (anestesi) har fått postdoktoralt anslag från SSMF i tre år - Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, för att studera ventilator-orsakad lungskada bland annat! Grattis!

Senast uppdaterad: 2021-05-31