Anslag från Cancerfonden

2021-04-21

Diana Spiegelberg (endokrinkirurgi) har fått ett 3-årigt fellowship på Cancerfonden för Next generation multimodal proton therapy - radiosensitization by precise and specific molecular targeting of tumor cells. Grattis!

Senast uppdaterad: 2021-05-31