Årets pedagogiska pristagare utsedda

2021-05-27

2021 års pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet undervisar i ämnen kopplade till arkeologi, juridik, farmaci och matematik. Det fria pedagogiska priset tilldelas specialistläkare Lars Lundin, ST-läkare på BFC, vid institutionen för kirurgiska vetenskaper för pedagogiska insatser och kreativa lösningar i samband med övergången till digitala undervisningsformer. Det är första gången en person på medicinska fakulteten erhåller detta fina pris! Grattis!

Specialistläkare Lars Lundin med en blombukett.
Specialistläkare Lars Lundin tilldelades det fria pedagogiska priset 2021.

”Lars Lundins lärargärning präglas av engagemang och professionellt förhållningssätt som genererar en kreativ lärandemiljö. Med lyhördhet, respekt och hög tillgänglighet får han studenterna att känna sig sedda. I samband med övergången till digitala undervisningsformer har han skapat en innovativ, interaktiv undervisningsmiljö med hybridundervisning med digitala verktyg som ersätter praktiska moment och återkoppling online. I ständig utveckling lyckas Lars Lundin kombinera teori med kliniska färdigheter och uppnår hög grad av digital kompetens hos studenterna som blir väl förberedda för sina framtida yrkesroller.”

Läs mer om priset och övriga pristagare på Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=16986&typ=artikel&lang=sv 

Senast uppdaterad: 2021-05-31