Stefan Thelin är gästprofessor i thoraxkirurgi

2021-05-27

Stefan Thelin är gästprofessor i thoraxkirurgi från och med 210501. Grattis!

Senast uppdaterad: 2021-05-31