Samverkan över gränserna på EpiHubben

2021-06-03

På EpiHubben i MTC-huset samlas juniora och seniora forskare för att utbyta erfarenheter och metoder inom epidemiologi. Något som, enligt forskningsledare Karl Michaëlsson, är nödvändigt för att Sverige ska kunna tävla internationellt.

Professor Karl Michaëlsson

EpiHubben bildades 2018 och med det öppnades nya samverkansdörrar för forskare inom epidemiologi i Uppsala. Ett forskningsspår inom epidemiologin är analys av förekomsten av sjukdomar, så kallad deskriptiv epidemiologi. Då undersöks hur många som har fått en sjukdom och hur många har dött av den. En annan typ är den etiologiska epidemiologin, där man försöker förstå orsaker till sjukdomar och ohälsa.

– Inom epidemiologi så observerar vi samband, normalt utan att genomföra interventioner. Inom EpiHubben försöker vi förstå sjukdomars uppkomst och hur sjukdomar kan förebyggas. Vi gör också beräkningar av vilken effekt olika typer av behandling och läkemedel kan ha, berättar Karl Michaëlsson, forskningsledare på EpiHubben.

Läs hela artikeln här: https://mp.uu.se/web/nyheter/-/samverkan-over-granserna-pa-epihubben

Senast uppdaterad: 2021-05-31