Ny professor: Liisa Byberg

2021-06-21

Liisa Byberg har befordrats till professor i medicinsk epidemiologi från och med den 1 juli. Grattis!

Liisa Bybergs forskning handlar framförallt om hur livsstilsfaktorer såsom kost och fysisk aktivitet påverkar risken för många av våra åldrandesjukdomar. Av särskilt intresse är hur livsstilsfaktorer samverkar eller kan motverka varandra och att undersöka möjliga orsaksmekanismer genom att applicera epidemiologiska metoder eller genomföra interventionsstudier. Liisa kommer även att fortsätta med utbildning inom epidemiologi i form av seminarier och kurser på forskarnivå.

Senast uppdaterad: 2021-05-31