Doktorandkurs om att kommunicera vetenskap 6–8 september

2021-06-28

Som doktorand har du möjlighet att delta i kursen Science communication and outreach 6-8 september. Doktorander från Uppsala universitet kan få 2 poäng för kursen och studenter från Medfarm och TekNat antas företrädesvis fram till 30 juni.

Under kursen kommer du att få lyssna på experter inom olika områden inom vetenskaplig kommunikation, som förhoppningsvis inspirerar dig att hitta ditt sätt att sprida forskning.

Ämnen som kommer att behandlas:

  • Wikipedia och vetenskap
  • vetenskapens pedagogik
  • muntlig presentation av vetenskap
  • presstäckning av vetenskaplig forskning
  • universitetets roll för allmän läskunnighet
  • visualisering av vetenskap på effektiva sätt
  • användning av sociala medier för vetenskaplig kommunikation
  • sambandet mellan vetenskap och politik
  • integration av olika inlärningsmiljöer
  • effektiva presentationer och tekniker för hiss-pitchar

Kursen är gratis för alla deltagare men om du är anmäld och uteblir utan förvarning tillkommer en avgift.

Läs mer på medarbetarportalen: https://mp.uu.se/web/nyheter/-/doktorandkurs-om-att-kommunicera-vetenskap-6-8-september-2021

Senast uppdaterad: 2021-05-31