Utlysning av postdoktor i klinisk forskning

2021-06-28

En anställning som postdoktor i klinisk forskning, i första hand klinisk forskning om astma och allergisjukdomar, i andra hand annan klinisk forskning. Tidsbegränsad anställning 100 % på två år vid medicinska fakulteten.

Anställningen finansieras med medel ur Lily och Ragnar Åkerhams stiftelse. Anställningen kommer att placeras vid en institution inom medicinska fakulteten. Till ansökan bör bifogas intyg från berörd prefekt.

Arbetsuppgifter: Egen klinisk forskning.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom klinisk forskning, i första hand astma- och allergisjukdomar, i andra hand annan klinisk forskning. Personlig lämplighet kommer att tillmätas betydelse.

Efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer de sökande att väljas som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till att utveckla verksamheten.

Ansökan: Ansökan bör, förutom ansökningsbrev och CV, innehålla en förteckning över den sökandes publikationer, en kort beskrivning av den sökandes forskningsprojekt, en lista över erhållna forskningsanslag samt bevis på erhållen doktorsexamen. Ansökan bör även innehålla en genomförandeplan, styrkt med intyg från berörd prefekt att institutionen är beredd att ta emot den sökande.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan.

Upplysningar om anställningen lämnas av dekanus, professor Karin Forsberg Nilsson, 018-471 4158, eller biträdande kanslichef Martin Wahlén, 018-471 18 81. Fackliga företrädare är Per Sundman, Saco-rådet, tel. 018-471 1485, Carin Söderhäll, TCO/ST tel. 018-471 19 96 alt. 018-471 1997 och Stefan Djurström, Seko, tel. 018-471 33 15.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 31 augusti 2021. UFV-PA 2021/2647.

Senast uppdaterad: 2021-05-31