Workshop i kulturell intelligens 21 september

2021-07-01

Den 21 september 2021 anordnar vetenskapsområdet för medicin och farmaci en workshop i kulturell intelligens för områdets lärare, handledare, doktorander och administrativ personal.

Kulturell intelligens är avgörande i vår internationaliserade värld. Förmågan att fungera väl i mångkulturella sammanhang har visat sig ha en positiv inverkan på individers framgång, arbetsgruppers kreativitet och organisationers lönsamhet. Den här kursen ger dig verktyg att hantera kulturskillnader på jobb och i studier. 

Personal och doktorander vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci bjuds in till en förmiddagsworkshop i kulturell intelligens ledd av Charlotta Öberg från PRISMA Cross-Cultural Consultants, expert på kulturell mångfald och interkulturell kommunikation och en internationellt efterfrågad föreläsare på ämnet.

TID OCH PLATS

  • Tid: 21 september 2021, klockan 10–12:30
  • Plats: Zoom (länk skickas ut senare till anmälda deltagare)
  • Övrigt: Workshoppen är på engelska.

Läs mer på Vetenskapsområdet för medicin och farmacis sida: https://medfarm.uu.se/kalendarium/workshop-i-kulturell-intelligens/ 

Senast uppdaterad: 2021-05-31