Göran Gustafssonföreläsning i medicin 30/9

2021-09-13

Varmt välkommen till årets Göran Gustafsson­föreläsning i medicin! Varje år bjuder Uppsala universi­tet till­sammans med Göran Gus­tafs­sons Stiftelse för främ­jande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska hög­skolan in en inter­nationellt fram­stående for­skare inom medicin att hålla en före­läsning. 

2021 års Göran Gustafsson­föreläsning i medicin ges av Carl-Henrik Heldin, professor vid Uppsala universitet och ordförande i Nobelstiftelsen.

Can insights into the signaling mechanisms of growth factors improve tumor treatment?

Tid: Torsdag 30 september, kl 16:00–17:00
Plats: Sal X, Universitetshuset samt online. Föreläsningen är pandemianpassad med ett begränsat antal åhörare i föreläsningssalen samt möjlighet att delta digitalt via Zoom. 
Anmäl dig här för att delta på plats
Zoom-länk för att delta online
Övrigt: Föreläsningen är på engelska

Läs mer på Uppsala universitets hemsida: https://www.medfarm.uu.se/kalendarium/goran-gustafssonforelasning/  

Senast uppdaterad: 2021-05-31