Utlysning anslag Selanders Stiftelse 2022 - digital ansökan senast 15/10

2021-09-14

Stiftelsen har till sitt ändamål att stimulera och främja klinisk vetenskaplig forskning företrädesvis beträffande cancersjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. OBS! Ansökningsförfarandet sker numera digitalt mellan 15/9-15/10. Efter sista ansökningsdatumet stängs ansökan. BankID och e-postadress krävs för att kunna söka.

Ansökan ur Erik, Karin och Gösta Selanders Stiftelse

Ur stadgarna hämtas: § 1 Stiftelsen, som bildats i enlighet med Erik, Karin och Gösta Selanders önskemål, skall ha till sitt ändamål att stimulera och främja klinisk vetenskaplig forskning företrädesvis beträffande cancersjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.

§ 2 Utdelning skall ske till i § 1 angiven klinisk forskning vid Uppsala Universitet. Medlen får användas till bekostande av såväl utrustning, förbrukningsmaterial, för forskningsprojektet nödvändiga resor och kostnader som uppstår på universitets- och institutionsnivå samt till ersättning för teknisk och administrativ assistans. Stiftelsen ikläder sig inget arbetsgivaransvar gentemot sådan personal.

I ansökan skall forskningsändamålet vara klart preciserat. Till ansökan bifogas redogörelse för det aktuella forskningsprojektet, ekonomisk kalkyl inklusive övrig finansiering av projektet samt kortfattad meritförteckning.

Beslut meddelas samtliga sökande februari. Stiftelsen förväntar sig en kortfattad redovisning av hur forskningsprojektet framskridit inom 1 år efter beslut om utdelade medel.

För att skicka in ansökan krävs identifiering med BankID. Autentisering sker mot vår partner Webforum.

Länk till ansökningsformuläret:  https://secure.webforum.com/selandersstiftelse/issues/publicform/f228b6aa-8b16-41aa-b6d7-80d42a7057ca

Senast uppdaterad: 2021-05-31