Information om termin 12 på nya läkarprogrammet

2021-09-30

Med glädje kan vi rapportera att IKV har fått det viktiga uppdraget att ansvara för den (nya) sista terminen på det nya läkarprogrammet (NLP). 

Det är lite mer än fem år annan de första studenterna ska gå denna termin men arbetet att skapa innehållet pågår för fullt. Då det nya läkarprogrammet ska vara legitimationsgrundande så blir den sista terminen väldigt viktig för att kunna säkerställa att studenterna har tillskansat sig tillräckliga teoretiska kunskaper och adekvata praktiska färdigheter. 

Planen är att utgå från något som kallas EPA (Entrustable Professional Activitiy) där det finns ett nationellt förarbete där man kommit överens om 10 stycken Epor (med ett antal underrubriker). Målet är inte att tillföra ny kunskap under denna termin utan snarare få studenterna att bevisa att de behärskar viktiga delar av deras framtida yrke. David Smekal (terminsansvarig T12) och Jakob Hedberg från IKV involverade i ”byggprocessen” där man kommer att involvera ett stort antal specialiteter.

Senast uppdaterad: 2022-04-07