Anmälan till doktorspromotionen

2021-10-01

Har du disputerat vid Uppsala universitet och med godkänt resultat fullgjort alla de kurser och andra motsvarande prestationer som krävs för doktorsexamen? Vill du bli promoverad? För doktorer efter avlagda prov öppnar anmälan för vinterpromotionen den 1 oktober. Sista anmälningsdag för vårpromotionen är den 1 november.

För att promoveras den 28 januari 2022 måste man uppfylla nedanstående två krav:

Du ska före den 1 november 2021 med godkänt resultat ha fullgjort alla de "läskurser" och andra motsvarande prestationer som krävs för doktorsexamen. Du måste noga observera detta; dispens från kravet kan inte ges.

Du ska självklart ha disputerat med godkänt resultat vid Uppsala universitet senast 26 januari 2022, (27 januari och 28 januari är spärrade för alla disputationer). Eftersom formaliteterna då det gäller att ta ut doktorsexamen kan kräva viss tid, har Rektor beslutat medge att promotion får ske utan att vederbörande behöver visa upp examensbevis.

Anmälan lämnas här: www.uu.se/doktorspromotion

Kolla gärna in vår FAQ-sida, FAQ Doktorspromotion.

Promotionen 28 januari 2022

Senast uppdaterad: 2021-05-31