Inbjudan till handledarkollegium vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci 9 dec

2021-10-11

Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF) önskar träffa alla handledare. Alla som vill delta är välkomna, men vi ser institutionernas lokala forskarutbildningsgrupper (FUGar) som särskild målgrupp. 

Kollegiet äger rum torsdagen den 9 december klockan 10.00-12.00 i Blåsenhus, lärosal 12:004. Efter kollegiet kommer vi att bjuda på sallad.

Under kollegiet kommer vi att diskutera årlig uppföljning, samt de frågor som ofta leder till bordläggning av ärenden vid KUF-sammanträden.

För deltagande svara senast den 2 december på följande länk: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/29791 

Senast uppdaterad: 2021-05-31