Studentportalens stängning

2021-10-13

Från och med den 1 oktober syns en gul lapp för inloggade studenter på startsidan i Studentportalen. Studenterna informeras om att Studentportalen stänger i januari 2022 och att de därför innan dess bör ladda ned det material som de vill ha lättillgängligt. 

Meddelandet visar följande:

Studentportalen stänger permanent för studenter januari 2022. Alla studenter som vill, har fram till årsskiftet möjlighet att ladda ner material som man vill ha lättillgängligt. Detta är inte obligatoriskt, utan en möjlighet.

Januari 2022 påbörjas arkiveringen av Studentportalen. Från det att Studentportalen stänger för studenter och fram till att arkiveringen är klar infaller en restriktiv period då studenterna inte kan få ut material från sina tidigare kurser. De studenter som inte har laddat ner får vänta tills det blir möjligt att via administrativa kanaler beställa fram materialet från e-arkivet.

För anställda är Studentportalen i läsläge under arkiveringsperioden och inga ändringar kan göras. Det är alltså möjligt för personal att se och ladda ned material. Däremot är ni inte skyldiga att ge studenterna hjälp med åtkomst till sitt material under den här perioden.

Eventuella frågor kring ovanstående skickas till support-elarande@uadm.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-05-31