Digitalisera din avhandling

2021-11-15

Du som har disputerat vid Uppsala universitet under perioden 1973- 2003 har nu möjlighet att digitalisera din avhandling och därmed göra din forskning öppet tillgänglig för kollegor och andra intresserade läsare världen över.

Uppsala universitetsbibliotek fyller 400 år och firar med att under jubileet digitalt tillgängliggöra minst 400 doktorsavhandlingar för att de ska bli fritt tillgängliga i fulltext i Diva. Avhandlingarna blir även sökbara i bland annat Libris, Swepub och Google Scholar. Fri tillgänglighet, open access, bygger på tanken att offentligt finansierad forskning ska vara gratis att läsa och ladda ner så att resultaten fritt kan återanvändas, samtidigt som författaren behåller sin upphovsrätt.

Ingen kostnad

– Biblioteket arbetar sedan flera år med att fritt tillgängliggöra alla avhandlingar som publicerats vid Uppsala universitet från 1602 fram till idag. Nu vill vi gärna nå dem som publicerat avhandlingar relativt nyligen men som inte har dem publicerade i digital form, säger Carina Bromark, digitaliseringssamordnare vid universitetsbiblioteket.

Det är viktigt att göra samlingarna tillgängliga, men kanske särskilt viktigt att tillgängliggöra den forskning som bedrivits vid Uppsala universitet. Att digitalisera avhandlingen är helt utan kostnad.

Mer information om hur man ska gå till väga finns på medarbetarportalen: https://mp.uu.se/web/nyheter/-/digitalisera-din-avhandling 

Senast uppdaterad: 2022-04-07