Anslag från Cancerfonden

2021-12-01

Susanna Larsson och Peter Stålberg får båda projektanslag från Cancerfonden på 800 000 kr var per år under tre år. Göran Laurell och får projektanslag på 600 000 kr per år under tre år. Hannah Brooke har fått en treårig forskartjänst från Cancerfonden. Grattis!

Senast uppdaterad: 2022-04-07