Anslag från Vetenskapsrådet

2021-12-01

Nils Hailer har fått VR-anslag för sin forskning ”Förutsäga och förhindra tidiga komplikationer efter höftproteskirurgi”, 800 000 kr per år under 3 år. Grattis! 

Senast uppdaterad: 2022-04-07