VPN för Studentportalen

2021-12-01

Från och med den 17 januari 2022 kommer anställda att behöva VPN för att logga in i Studentportalen. Eftersom Studentportalen inte längre uppdateras finns en risk för intrång och inloggning via VPN är en säkerhetsåtgärd. Studenter kommer inte längre att kunna logga in i Studentportalen.

Under våren pågår arkiveringen av systemet. Mer information kommer löpande. 

Eventuella frågor kring ovanstående skickas till support-elarande@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-04-07