Nya riktlinjer för att registrera och rapportera kliniska studier

2022-01-24

Vetenskapsrådet har beslutat om nya riktlinjer för kliniska studier som de finansierar. Från och med 2022 ska alla studier registreras i en publik databas.

Världshälsoorganisationen (WHO) och Helsingforsdeklarationen har riktlinjer och krav på öppenhet vid forskning på människor. Kliniska studier ska registreras innan de påbörjas och resultat ska rapporteras så att både forskare och allmänhet kan följa vad forskningen leder till. Vetenskapsrådet nya riktlinjer utgår från WHO:s riktlinjer och gäller för kliniska forskare som får finansiering av myndigheten. Läs mer på Vetenskapsrådets webbsida


Läs mer på Medarbetarportalen: https://mp.uu.se/web/nyheter/-/nya-riktlinjer-for-att-registrera-och-rapportera-kliniska-studier

Senast uppdaterad: 2022-04-07