Publications in DiVA

The most recent publications the last years (no more than 50) will be seen here.

 • Dufberg, Emil; Liss, Britta

  Teaming - en begreppsanalys

  2020.

  Open access
 • Hedlund, Victor; Ramstedt, Anton

  Utebliven omvårdnad vid vård av kritiskt sjuka patienter prehospitalt

  2020.

  Open access
 • Sälik, Charlotta; Engström, Serah

  Kirurgiska säkerhetschecklistor i praktiken: Operationsteamets attityder och uppfattningar

  2020.

  Open access
 • Cekal, Gabriella; Nyström, Sofia

  Familjecentrerad vård på intensivvårdsavdelningar för barn: En litteraturöversikt utifrån föräldrars perspektiv

  2020.

  Open access
 • Liljevall, Robin; Ullmark, Sebastian

  Specialistsjuksköterskans arbete att förebygga ögonkomplikationer inom intensivvård

  2020.

  Open access
 • Tholin, Fredrik; Elin, Engman

  Vad innebär värdighet för relationen mellan sjuksköterska och patient inom intensivvården?: En begreppsanalys

  2020.

  Open access
 • Lyttkens, Linda; Wanhainen, Anders; Svensjö, Sverker; Hultgren, Rebecka et al.

  Systematic Review and Meta-Analysis of Health Related Quality of Life and Reported Experiences in Patients With Abdominal Aortic Aneurysm Under Ultrasound Surveillance

  Part of European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, p. 420-427, 2020.

 • Muntlin, Åsa; Jangland, Eva

  Fundamentals of Care: Klinisk tillämpning av ett teoretiskt ramverk för omvårdnad

  Studentlitteratur AB, 2020.

 • Tegelberg, Alexander; Muntlin Athlin, Åsa; Juhlin, Claes; Jangland, Eva

  Engagement under difficult conditions: Caring for patients with acute abdominal pain across the acute-care chain: A qualitative study

  Part of International Emergency Nursing, 2020.

 • Johansson, Jenny; Åslin, Elina

  Hemma skulle jag aldrig gå och lägga mig uan att borsta tänderna, men det har jag gjort här!: Intervjustudie om munvård på kirurgiska vårdavdelningar

  2020.

  Open access
 • Donnelly, Frank; Feo, Rebecca; Jangland, Eva; Muntlin Athlin, Åsa

  The management of patients with acute abdominal pain in the emergency department: A qualitative study of nurse perceptions

  Part of AUSTRALASIAN EMERGENCY CARE, p. 97-102, 2019.

 • Haakseth, Linda; Wanhainen, Anders; Björck, Martin; Jangland, Eva

  Understanding patients' experiences of recovery after staged complex aortic repair: A phenomenological study

  Part of Journal of Advanced Nursing, p. 2834-2844, 2019.

 • Karlsson, Anna; Lindeborg, Petra; Gunningberg, Lena; Jangland, Eva

  Evidence-based nursing-How is it understood by bedside nurses?: A phenomenographic study in surgical settings

  Part of Journal of Nursing Management, p. 1216-1223, 2019.

 • Tegelberg, Alexander; Jangland, Eva; Juhlin, Claes; Muntlin Athlin, Åsa

  Who is in charge of the care of patients with acute abdominal pain? An interview study with managers across the acute care chain

  Part of Journal of Clinical Nursing, p. 3641-3650, 2019.

 • Feo, Rebecca; Donnelly, Frank; Muntlin Athlin, Åsa; Jangland, Eva

  Providing high-quality fundamental care for patients with acute abdominal pain: A qualitative study of patients' experiences in acute care

  Part of Journal of Health Organization & Management, p. 110-123, 2019.

 • Holmqvist, Frida; Antonsson, Therese

  Uppkomst av trycksår i det postoperativa förloppet: En kvantitativ litteraturstudie

  2018.

  Open access
 • Kvarnström, Susanne; Jangland, Eva; Abrandt Dahlgren, Madeleine

  Introducing the nurse practitioner into the surgical ward: an ethnographic study of interprofessional teamwork practice

  Part of Scandinavian Journal of Caring Sciences, p. 765-771, 2018.

 • Jangland, Eva; Teodorsson, Therese; Molander, Karin; Muntlin Athlin, Åsa

  Inadequate environment, resources, and values lead to missed nursing care: A focused ethnographic study on the surgical ward using the Fundamentals of Care framework

  Part of Journal of Clinical Nursing, p. 2311-2321, 2018.

 • Avallin, Therese; Muntlin Athlin, Åsa; Elgaard Sörensen, Erik; Kitson, Alison et al.

  Person-centred pain management for the patient with acute abdominal pain: An ethnography informed by the Fundamentals of Care framework

  Part of Journal of Advanced Nursing, p. 2596-2609, 2018.

 • Jangland, Eva; Mirza, Noeman; Conroy, Tiffany; Merriman, Clair et al.

  Nursing students' understanding of the Fundamentals of Care: A cross-sectional study in five countries

  Part of Journal of Clinical Nursing, p. 2460-2472, 2018.

Last modified: 2021-04-16