Samverkan

Institutionen för kirurgiska vetenskaper och Akademiska sjukhuset bedriver tillsammans internationellt konkurrenskraftig klinisk forskning och utbildning. I många fall sker samarbete över institutionsgränser och ofta är kliniker på andra sjukhus, inom och utanför landet, involverade.

Institutionens olika verksamheter är till största delen förlagda till Akademiska sjukhusets område. Den kliniska verksamheten vid sjukhuset är en förutsättning för institutionens verksamhet. Beroendet är ömsesidigt då sjukhusets status som universitetssjukhus bygger på att det bedrivs kvalificerad forskning och utbildning vid sjukhuset. 

Forskning är en självklar del av samarbetet mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Samarbetet mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset ger patienterna en ovärderlig tillgång till de senaste framstegen inom medicinsk forskning. 

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset ger gemensamt förutsättningar för den kliniska forskningen. Dels genom att tillhandahålla forskningsinfrastruktur, dels genom att utlysa medel så att kliniskt verksam personal på sjukhuset får tid att forska och så att universitetets lärare kan bedriva klinisk verksamhet på sjukhuset. Många av våra medarbetare delar sin anställning mellan institutionen och sjukhuset. 

Varje år får många studenter sin praktiska grund- och vidareutbildning på sjukhuset. Tillsammans utbildar institutionen och Akademiska sjukhuset läkare, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker och logopeder. Dessutom utvecklas kontinuerligt nya utbildningar. Sjukhuset och universitetet erbjuder också en rad fort- och vidareutbildningar för redan kliniskt verksamma.

Logotype för Uppsala universitet samt Akademiska sjukhuset

Senast uppdaterad: 2021-03-16