Handledarutbildning

Obligatorisk handledarutbildning

För berhörighet att handleda krävs den obligatoriska handledarutbildningen som anordnas av vetenskapsområdet inom medicin och farmaci. Utbildningen omfattar en heldag och ges regelbundet

Mer information, kontaktuppgifter och anmälan

Uppsala universitets handledarutbildningsprogram i tre steg

Vid Uppsala universitet finns sedan 2002 ett centralt organiserat program för utbildning av handledare på tre olika nivåer. De två första nivåerna motsvaras av handledarkurser för definierade målgrupper. Den tredje nivån utgörs av en seminarieserie för erfarna forskarhandledare. Ansvariga för utbildningen är Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU).

Handledning av studenter

Utgör steg 1 i handledarutbildningen och riktar sig till lärare, forskare och doktorander som handleder examens- och uppsatsskrivande studenter på grundnivå och avancerad nivå.
Kursen ges både på svenska och engelska.
Kursen omfattar 4 dagar schemalagd tid och 6 dagar för eget arbete, d.v.s. totalt 2 veckors arbete motsvarande heltid.

Kursen är avgiftsfri för personer som är anställda på Uppsala universitet.

Mer information, kontaktuppgifter och anmälan finns här: Handledning av studenter.

Handledning av doktorander

Steg 2 har som målgrupp framför allt mindre erfarna forskarhandledare (forskarassistenter, forskare, yngre docenter) som handleder doktorander på forskarnivå.
Kursen ges både på svenska och engelska.

Kursen omfattar sju schemalagda dagar, fördelade på fyra tillfällen (3+2+1+1 dagar). Därefter tillkommer tid för eget arbete med kursuppgifter motsvarande 8 dagars heltidsarbete. Total arbetsinsats: Tre veckors heltidsarbete utspritt på fyra månader.

Kursen är avgiftbelagd. Avgiften för personer som är anställda på Uppsala universitet är 3 000 kronor.

Mer information, kontaktuppgifter och anmälan finns här: Handledning av doktorander.

Doktorandhandledning på djupet

Steg 3 vänder sig framför allt till erfarna handledare (professorer och docenter) men även till forskarhandledare som har gått kursen "Handledning av doktorander". Seminarieserien ges i mån av resurser och efterfrågan. Delar av utbildningen ges på engelska.

Kursen syftar till att dels ge internationella och nationella perspektiv på forskarhandledares syn på handledning och forskarutbildning, dels möjliggöra gränsöverskridande idéutbyten rörande forskarhandledning blad kollegor från olika ämnesområden och lärosäten, dels stimulera till fortsatt utvecklingsarbete och självreflektion i rollen som forskarhandledare.

Seminarieserien sträcker sig över två terminer och ges i form av fem halvdagar.

Seminarieserien är avgiftsfri för personer som är anställda på Uppsala universitet.

Mer information, kontaktuppgifter och anmälan: Doktorandhandledning på djupet.