Ansökan till utbildning på forskarnivå, licentiat- och disputationsanmälan vid IKV

Elektroniska formulär

Elektroniska formulär för ansökan till utbildning på forskarnivå, licentiatanmälan och disputationsanmälan finns nu tillgängliga på vetenskapsområdet för medicin och farmacis web och nås med AKKA-identitet och lösenord A. Den blivande doktoranden/doktoranden som ska ansöka om antagning eller anmäla licentiatseminarium/disputation ska alltså finnas inlagd i AKKA för att kunna logga in.

De elektroniska formulären ersätter de blanketter som hittills använts för doktorandansökan, licentiat- och disputationsanmälan. 

De elektroniska formulären är på engelska och innehåller hjälprutor med förklaringar till hur fälten ska fyllas i. För att underlätta arbetet finns hela tiden möjligheten att spara formuläret för att kunna fortsätta fylla i det vid ett senare tillfälle, fram till dess att man klickar på ”send” knappen.

När formuläret skickas iväg av doktoranden går det först till huvudhandledaren som granskar och godkänner. I det fall handledaren önskar göra justeringar eller förändringar i formuläret kommer doktoranden att få ett e-postmeddelande och möjlighet att gå in och göra de ändringar handledaren föreslår.

Formuläret skickas sedan på nytt till huvudhandledaren för godkännande. När ansökan eller anmälan godkänts av huvudhandledaren skickas det till prefekten.

När prefekten godkänt ansökan eller anmälan får doktoranden ett e-postmeddelande om detta. Formuläret skickas sedan till kommittén för utbildning på forskarnivå för behandling vid kommande möte.

Ansökan och anmälan behöver inte längre undertecknas på papper. Systemet säkerställer att rätt person godkänner ansökan och anmälan då man klickar på ”send” knappen.

För mer information kontakta KUF, Kommittén för utbildning på forskarnivå, kuf@uadm.uu.se.