Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463000

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 61 146 17

Ekonomifrågor
Katarina Lindroth
ekonom
+46 18 617 01 20

Anna Wänn
ekonom
+46 18 61 148 55

Siv Andersson
ekonomi- och personaladministatör
+46 18 61 126 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 61 131 02

Elisebeth Berge
+46 61 148 61

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 61 153 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 61 131 03

Higran Saghir
+46 18 61 149 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Utbildning vid IKV

Utbildning på grund och avancerad nivåIllustration på en uppslagen bok

På grundutbildningsnivå bedriver IKV undervisning inom tillämpliga delar av programmen för läkarutbildning, biomedicinarutbildning, logopedutbildning och sjuksköterskeutbildning.

På avancerad nivå ansvarar institutionen för flera inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet liksom för en rad fördjupningar och fristående kurser inom kirurgi, anestesi, intensivvård och smärtbehandling.

Lärargruppen vid IKV har parallellt med sitt pedagogiska arbete ett starkt kliniskt engagemang. Flertalet, oavsett om de är professorer, lektorer eller adjunkter, är kliniskt aktiva. De har anställningar som kombinerar arbete som lärare/forskare med klinisk tjänstgöring. För att kunna erbjuda undervisning med högsta specialistkompetens inom så många fält som möjligt bokas även rent kliniska specialister för undervisning.

Kursadministration

Kurser och program

Regler och anvisningar

Läs också om forskarutbildningen vid IKV

Medfarm.uu

Nyheter från vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Läs nyhetsbrevet: medfarm.uu.

Plagiatkontroll - Urkund

Uppsala universitet använder systemet Urkund för plagiatkontroll. Systemet är kopplat till de filareor som finns för inlämningsuppgifter i Studentportalen och i lärplattformen Ping Pong.

Läs mer om plagiatkontroll och Urkund.