Kursadministration vid IKV

Vänd dig till kursadministratörerna med Illustration tidskriftsamlarefrågor om exempelvis kursansökan, kursregistrering och resultat.

Isabel Eriksson Vestin, kursadministratör
E-post: isabel.eriksson.vestin@surgsci.uu.se
Tel: 018-61 131 02
 

Elisebeth Berge, kursadministratör
E-post: elisebeth.berge@surgsci.uu.se 
Tel: 018-61 148 61


Åsa Eriksson, kursadministratör
ÖNH-kursen, Klin Med IV på Läkarprogrammet samt Foniatri I och Foniatri II på Logopedprogrammet
E-post: asa.eriksson@akademiska.se, asa.eriksson@surgsci.uu.se
Tel: 018–61 153 65

Annika Häger, kursadministratör
Röntgensjuksköterskeprogrammet, radiologikurserna på läkarprogrammet
E-post: annika.hager@radiol.uu.se
Tel: 018-61 145 99, 070-167 90 66
 

Vem ska jag fråga?

Behörighet

Frågor om behörighet kan besvaras av kursledare eller programansvarig. Antagningsenheten vid Uppsala universitet sköter antagningen till kurser och program och kan också besvara frågor om behörighet.

Examen

Alla examina vid Uppsala universitet utfärdas av examensenheten. Frågor som rör examen bör därför först riktas till dem. Via examensenhetens hemsida hittar du mer information om de olika examina som finns, samt hur du går tillväga för att ansöka om examen.

Kurs- och programansökan

Ansökningar till våra utbildningar görs via studera.nu. Sista datum för ansökan är den 15 april för hösttermin samt den 15 oktober för vårtermin. Mer information finns via studera.nu. Har du frågor om IKVs utbildningar eller kurser kan du vända dig till kursledare eller programansvarig.

Kursregistering

Registrering på institutionens kurser sköts av kursadministrationen.

Reseersättning

Från och med 1 februari 2015 betalas reseersättningen för studenter ut av ALF-kansliet på Akademiska sjukhuset. Inlämning av reseräkning och kvitton/biljetter sker direkt på ALF-kansliet (ingång 61, plan 7) eller i brevlådan i hisshallen på samma plan. Läs Regelverk för reseersättning vid regionplaceringför studenter på läkarprogrammet för mer information. Vid frågor kontakta ALF-kansliet på alf@akademiska.se.

Schema

Se respektive kurs/program i studentportalen.

Tentamensanmälan

Sker via respektive Kurs/program i studentportalen.

Tillgodoräkning

Blankett finns hos studievägledningen.