Vanliga frågor vid IKV

Här finns ett antal nyckelord/områden. Klicka först på första bokstaven i ordet, därefter på nyckelordet för att få veta mer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Adressändring via egenregistrering i Primula

Administratörer och ledning vid IKV

AKKA

Aktivitet och försörjning (information för doktorander)

ALF

Anmälan till kurser och program

Anställningsvillkor

Arbetsmiljö och lika villkor (från A till Ö)

B

Bildskärmsglasögon och skyddsglasögon

Bisysslor, registrering

Bisyssla – detta gäller för dig som anställd

Betygsnämndsprotokoll disputation 

Betygsnämndsprotokoll licentiat

D

Diarieföring

Direktupphandling

Disputationsanmälan ( e-blankett)

Disputation, planering

Disputation via Zoom (på distans)

Disputation under pandemin

Disputationskostnader, riktlinjer

DiVA

DiVA Helpdesk

Docentur, ansökan

Doktorand, blanketter (MedFarm)

Doktorandanställning

E

Egenregistrering i Primula webb, instruktioner

Elektronisk signatur

E-post vid universitetet 

Etikansökan, hur går det till?

Examen

Examensbevis (information och blanketter)

Examinator

F

Fakturaadress till Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Forskarutbildning

Forskningsfinansiering

Forskningskonto - hur får jag reda på saldo och transaktioner på mitt/mina konton?

Forskningsspår

Friskvård

Friskvårdsbidrag

Fusk och plagiat

Företagshälsovård

Försäkringar

Föräldraledighet och VAB

G

Grundutbildning

H

Halvtidsseminarium 

Handledare (inkl byte/tillägg)

Handledare, huvudhandledare 

Handledarutbildning

Hotell i Uppsala (enligt ramavtalet)

Hyrbil

I

Individuell studieplan

Inköp

Institutionsledning och administration

Institutionsstyrelse

Intyg rörande arbetstidsfördelning för kliniskt verksamma doktorander och industridoktorander

IT-support

K

Kränkande behandling

KUF, Kommitten för utbildning på forskarnivå 

Kursadministration

Kurser och program

Kurser på forskarnivå

L

Ladok - vem registrerar doktorandens aktivitet?

Ladok vid Uppsala universitet (allmän information)

Ledighetsansökan via egenregistrering i Primula

Licentiatseminarium

Licenser på programvara, regler och rutiner

M

Mertid/Övertid

Miljömål

N

Nätverksuppkoppling med Eduroam

O

Ograduerade medel

Organisation

P

Passerkort för anställda

Personalfrågor

Primula webb

Publicerade artiklar  - vem registrerar?

R

Rapportkort för doktorand 

Regler och riktlinjer, universitetsövergripande

Resebyrå (universitets)

Reseräkning 

Resor, riktlinjer för tjänsteresor och möten 

Resor med hyrbil (boka via Lingmerths eller direkt hos leverantören)

Resor med taxi

Regelverk inom utbildning på forskarnivå (MedFarm)

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå(gäller från 1 januari 2021)

S

Schablonsemester

Semester

Semesteransökan via egenregistrering i Primula

Sjuk och friskanmälan via egenregistrering i Primula

Skatteavdrag (extra) frivilligt, görs via egenregistrering i Primula

SK-kurs (information från Socialstyrelsen)

Språkgranskning (upphandlade leverantörer)

Språkverkstaden (för studenter och doktorander) 

Stipendier, rutiner vid IKV

Stipendier - var hittar jag utlysta stipendier och ansökningsblanketter?

Studentinformation (direktlänk)

T

Tillgänglighet

Timersättning

Tjänstereseförsäkring

Tjänstledighet, se Ledighetsansökan 

U

Upphandling

Utbildning vid IKV

Utlandsbetalningar (arvoden och reseräkningar till utlandsboende)

V

VAB-ledighet via egenregistrering i Primula

Å

Årlig uppföljning för doktorander

Ö

Översättningstjänster (från svenska till engelska)

Övertid/Mertid

Senast uppdaterad: 2022-08-16