Vanliga frågor vid IKV

Här finns ett antal nyckelord/områden. Klicka först på första bokstaven i ordet, därefter på nyckelordet för att få veta mer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Adressändring via egenregistrering i Primula

Administratörer och ledning vid IKV

AKKA

Aktivitet och försörjning (Medarbetarportalen)

ALF (Medfarm)

Anmälan till kurser (för student)

Anställningsvillkor (Medarbetarportalen)

Arbetsmiljö och lika villkor från A till Ö (Medarbetarportalen)

B

Bildskärmsglasögon och skyddsglasögon (Medarbetarportalen)

Bisysslor, registrering

Bisyssla – detta gäller för dig som anställd (Medarbetarportalen)

Betygsnämndsprotokoll disputation (pdf) 

Betygsnämndsprotokoll licentiat (pdf)

D

Diarieföring

Direktupphandling (Medarbetarportalen)

Disputationsanmälan ( e-blankett) (Medfarm)

Disputation, planering

Disputationskostnader, riktlinjer

DiVA

DiVA Helpdesk (Medarbetarportalen)

Docentur, ansökan (Medfarm)

Doktorand, blanketter (Medarbetarportalen)

Doktorandanställning (Medarbetarportalen)

E

Egenregistrering i Primula webb, instruktioner

Elektronisk signatur

E-post vid universitetet 

Etikansökan, hur går det till?

Examen (Medarbetarportalen)

Examensbevis (information och blanketter) (UU)

Examinator

F

Fakturaadress till Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Forskarutbildning

Forskningsfinansiering (Medfarm)

Forskningskonto - hur får jag reda på saldo och transaktioner på mitt/mina konton?

Forskningsspår (Medarbetarportalen)

Friskvård (Medarbetarportalen)

Friskvårdsbidrag

FUG (Forskarutbildningsgrupp)

Fusk och plagiat (Medarbetarportalen)

Företagshälsovård (Medarbetarportalen)

Försäkringar (UU)

Föräldraledighet och VAB (Medarbetarportalen)

G

Grundutbildning

H

Halvtidsseminarium

Handledare, inkl byte/tillägg (Medarbetarportalen)

Handledare, huvudhandledare 

Handledarutbildning (Medarbetarportalen)

Hotell i Uppsala (enligt avtal) (Medarbetarportalen)

Hyrbil (enligt avtal) (Medarbetarportalen)

I

Individuell studieplan (Medarbetarportalen)

Inköp

Institutionsledning och administration

Institutionsstyrelse

Intyg rörande arbetstidsfördelning för kliniskt verksamma doktorander och industridoktorandef (pdf)

IT-support (Rudbeck)

K

Kränkande behandling (UU)

KUF, Kommitten för utbildning på forskarnivå (Medfarm)

Kursadministration

Kurser och program

Kurser på forskarnivå2023 och 2024 (Medfarm)

L

Ladok - vem registrerar doktorandens aktivitet?

Ladok vid Uppsala universitet (Medarbetarportalen)

Ledighetsansökan via egenregistrering i Primula

Licentiatseminarium

Licenser på programvara, regler och rutiner

M

Mertid/Övertid (Medarbetarportalen)

Miljömål (UU)

N

Nätverksuppkoppling med Eduroam

O

Ograduerade medel

Organisation

P

Passerkort för anställda

Personalfrågor

Primula webb

Publicerade artiklar  - vem registrerar?

R

Rapportkort för doktorand (pdf) 

Regler och riktlinjer, universitetsövergripande (UU)

Resebyrå (universitets) (Lingmerths)

Reseräkning 

Resor, riktlinjer för tjänsteresor och möten (UU)

Resor med hyrbil (boka via Lingmerths eller direkt hos leverantören) (Medarbetarportalen)

Resor med taxi (Medarbetarportalen)

Regelverk inom utbildning på forskarnivå (Medarbetarportalen)

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå (pdf) (gäller från 240101) 

S

Schablonsemester (Medarbetarportalen)

Semester (Medarbetarportalen)

Semesteransökan via egenregistrering i Primula

Sjuk och friskanmälan via egenregistrering i Primula

Skatteavdrag (extra) frivilligt, görs via egenregistrering i Primula

SK-kurs (information från Socialstyrelsen)

Språkgranskning (upphandlade leverantörer) (Medarbetarportalen)

Språkverkstaden för studenter och doktorander (Medarbetarportalen)

Stipendier, rutiner vid IKV

Stipendier - var hittar jag utlysta stipendier och ansökningsblanketter?

Studentinformation (UU)

T

Tillgänglighet

Timersättning (Medarbetarportalen)

Tjänstereseförsäkring (Medarbetarportalen)

Tjänstledighet, se Ledighetsansökan 

U

Upphandling (Medarbetarportalen)

Utbildning vid IKV

Utlandsbetalningar (arvoden och reseräkningar till utlandsboende)

V

VAB-ledighet via egenregistrering i Primula

Å

Årlig uppföljning för doktorander (pdf)

Ö

Översättningstjänster från svenska till engelska (Medarbetarportalen)

Övertid/Mertid (Medarbetarportalen)

Senast uppdaterad: 2023-12-22