Vanliga frågor vid IKV

Här finns ett antal nyckelord/områden. Klicka först på första bokstaven i ordet, därefter på nyckelordet för att få veta mer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Adressändring via egenregistrering i Primula

Administratörer och ledning vid IKV

AKKA

Aktivitet och försörjning (information för doktorander)

ALF

Anmälan till kurser och program

Anställningsvillkor

Arbetsmiljö och lika villkor (från A till Ö)

B

Bildskärmsglasögon och skyddsglasögon

Bisysslor, regler och registrering

Betygsnämndsprotokoll till disputation 

C

CAS

D

Diarieföring

Direktupphandling

Disputation, anmälningsblankett

Disputation, planering

Disputation via Zoom (på distans)

Disputation under pandemin (information från KUF)

Disputationskostnader, riktlinjer

DiVA

DiVA Helpdesk

Docentur, ansökan

E

Egenregistrering i Primula webb, instruktioner

E-post vid universitetet 

Etikansökan, hur går det till?

Examen

Examensbevis (information och blanketter)

Examinator

F

Fakturaadress till Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Forskarutbildning

Forskningsfinansiering

Forskningskonto - hur får jag reda på saldo och transaktioner på mitt/mina konton?

Forskningsspår

Friskvård

Friskvårdsbidrag

Fusk och plagiat

Företagshälsovård

Försäkringsskydd för doktorander

Försäkringar

Föräldraledighet och VAB

G

Grundutbildning

H

Halvtidsseminarium 

Handledare (inkl byte/tillägg)

Handledarutbildning

Hotell i Uppsala (enligt ramavtalet)

Huvudhandledare 

Hyrbil

I

Individuell studieplan

Inköp

Institutionsledning och administration

Institutionsstyrelse

IT-support

K

KUF (Kommittén för Utbildning på Forskarnivå)

Kursadministration

Kurser och program

Kurser på forskarnivå

L

Ladok - vem registrerar doktorandens aktivitet?

Ladok vid Uppsala universitet (allmän information)

Ledighetsansökan via egenregistrering i Primula

Licentiatseminarium

Licenser på programvara, regler och rutiner

M

Mertid/Övertid

Miljömål

N

Nätverksuppkoppling med Eduroam

O

Ograduerade medel

Organisation

P

Passerkort för anställda

Personalfrågor

Primula webb

Publicerade artiklar  - vem registrerar?

R

Rapportkort för doktorand 

Regler och riktlinjer, universitetsövergripande

Resebyrå, universitets

Reseräkning - Vad gäller? Hur gör jag?

Resor, riktlinjer för tjänsteresor och möten 

Resor med hyrbil (boka via Lingmerths eller direkt hos leverantören)

Resor med taxi

Regelverk inom utbildning på forskarnivå (MedFarm)

NY! Riktlinjer för utbildning på forskarnivågäller från 1 januari 2021

S

Schablonsemester

Semester

Semesteransökan via egenregistrering i Primula

Sjuk och friskanmälan via egenregistrering i Primula

Skatteavdrag frivilligt extra, görs via egenregistrering i Primula

SK-kurs (information från Socialstyrelsen)

Språkgranskning 

Språkverkstaden (för studenter och doktorander) 

Stipendier - var hittar jag utlysta stipendier? Ansökningsblanketter?

Studentportalen (direktlänk)

T

Tillgänglighet

Timersättning

Tjänstereseförsäkring

Tjänstledighet, se Ledighetsansökan 

U

Upphandling

Utbildning vid IKV

Utlandsbetalningar (arvoden och reseräkningar till utlandsboende)

V

VAB-ledighet via egenregistrering i Primula

Å

Årlig uppföljning för doktorander

Ö

Översättningstjänster (från svenska till engelska)

Övertid/Mertid

Senast uppdaterad: 2021-01-21