Vanliga frågor vid IKV

Här finns ett antal nyckelord/områden. Klicka först på första bokstaven i ordet, därefter på nyckelordet för att få veta mer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Adressändring via egenregistrering i Primula

Administratörer och ledning vid IKV

AKKA

Aktivitet och försörjning (information)

ALF

Alla kurser klara (blankett inför disputation) (OBS: ändra den gulmarkerade texten)

Anmälan till kurser och program

Anställningsvillkor, länk till universitetets HR-guide i Medarbetarportalen

Arbetsmiljö, t.ex Hur arbetar institutionen med arbetsmiljöfrågor? Vem kan jag vända mig till när det gäller arbetsmiljöfrågor?

Arbetsmiljö och hälsa (från A till Ö)

B

Bildskärmsglasögon

Bisysslor, regler och registrering

Betygsnämndsprotokoll

Blanketter, forskarutbildning

Blanketter - anställning, lön och personal

C

CAS

D

Diarieföring

Direktupphandling

Diskriminering

Disputation, anmälningsblankett

Disputationsinformation

Disputation, lathund

Disputationskostnader, riktlinjer

DiVA

DiVA Helpdesk

Docentur, ansökan

Doktorand, liten lathund för doktorander

Doktorandutbildning, se Forskarutbildning

E

EDGAR

Eduroam, se Nätverksuppkoppling med eduroam

Egenregistrering i Primula webb, instruktioner

E-post vid universitetet - Hur får jag det? Varför e-post via uu? Vidaresändning?

Examen

Examensbevis (information och blanketter)

Etikansökan, hur går det till?

F

Fakturaadress till Institutionen för kirurgiska vetenskaper (UU)

Forskarutbildning

Forskningsfinansiering

Forskningskonto - hur får jag reda på saldo och transaktioner på mitt/mina konton?

Forskningsrapporter för institutionen (länk till de senaste)

Forskningsspår 

FRIDA

Friskvård

Friskvårdsbidrag

Företagshälsovård 

Förhandsgranskning av avhandlingar

Försäkringsskydd för doktorander

Försäkringar

G

Gemensam Lön, se information i Reseräkning

Glasögon för bildskärmsarbete

GLIS

Grundutbildning

H

Halvtidskontroll/Halvtidsseminarium (rutiner)

Handledare (inkl byte/tillägg)

Handledarutbildning

Hotell i Uppsala (enligt ramavtalet)

Huvudhandledare 

Hyrbil

I

Individuell studieplan

Inköp (Elin Eriksson och Carina Lindberg är inköpsansvariga)

Institutionsledning och administration

Institutionsstyrelse ledamöter

Institutionsstyrelse protokoll

IT-support

J

Jämställdhet och mångfald, jämställdhetsplan, kontaktpersoner

K

Kuf (Kommittén för Utbildning på Forskarnivå)

Kursadministration

Kursadministratör, kontaktinformation och arbetsuppgifter

Kurser och program

Kurser på forskarnivå 2019

L

Ladok - vem registrerar doktorandens aktivitet?

Ladok vid Uppsala universitet (allmän information)

Ledigheter

Ledighet, semester och VAB

Ledighetsansökan via egenregistrering i Primula

Licentiatseminarium, anmälan

Licentiatseminarium

Licenser på programvara, regler och rutiner

M

Mecentatkort

Mertid/Övertid

Miljömål

N

Nätverksuppkoppling med eduroam

O

Obligatorisk förhandsgranskning av avhandlingar

Ograduerade medel

Organisation

P

Passerkort för anställda

Personalfrågor

Plagiatkontroll

Previa, se Företagshälsovård 

Primula webb

Publicerade artiklar - Varför är det viktigt att de registreras? Vem registrerar mina artiklar?

R

Rapportkort för doktorand 

Regler och riktlinjer, universitetsövergripande

Resebyrå (universitets)

Reseräkning - Vad gäller? Hur gör jag?

Resor, riktlinjer för tjänsteresor och möten (uppdaterad 2013-07-01)

Resor med hyrbil (boka via Lingmerths eller direkt hos leverantören)

Resor med taxi

Regelverk inom utbildning på forskarnivå

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Rudbecklaboratoriets IT-avdelning se IT-support 

S

Schablonsemester

Selma

Semesteransökan via egenregistrering i Primula

Sesam

Sjuk och friskanmälan via egenregistrering i Primula

Skatteavdrag frivilligt extra, görs via egenregistrering i Primula

SK-kurs (information från Socialstyrelsen)

Språkgranskning 

Språkverkstaden

Stipendier - var hittar jag utlysta stipendier? Ansökningsblanketter?

Studentportalen - vad är det?

Studentavdelningen

T

Tillgänglighet

Timersättning 

Tjänstereseförsäkring

Tjänstledighet, se Ledighetsansökan via egenregistrering i Primula

Trådlösa nätverk

U

Upphandling

Utbildning vid IKV

Urkund Plagiatkontroll

Utlandsbetalningar (arvoden och reseräkningar till utlandsboende)

V

VAB-ledighet via egenregistrering i Primula

Å

Årlig uppföljning för doktorander

Årsrapport, se Forskningsrapport

Ö

Översättningstjänster (från svenska till engelska)

Övertid/Mertid