Vanliga frågor vid IKV

Här finns ett antal nyckelord/områden. Klicka först på första bokstaven i ordet, därefter på nyckelordet för att få veta mer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Adressändring via egenregistrering i Primula

Administratörer och ledning vid IKV

AKKA

Aktivitet och försörjning (information)

ALF

Anmälan till kurser och program

Anställningsvillkor, länk till universitetets HR-guide i Medarbetarportalen

Arbetsmiljö och hälsa 

B

Bildskärmsglasögon

Bisysslor, regler och registrering

Betygsnämndsprotokoll

Blanketter, forskarutbildning

Blanketter - anställning, lön och personal

C

CAS

D

Diarieföring

Direktupphandling

Diskriminering

Disputation, anmälningsblankett

Disputationsinformation

Disputation, planering

Disputationskostnader, riktlinjer

DiVA

DiVA Helpdesk

Docentur, ansökan

Doktorand, liten lathund för doktorander

Doktorandutbildning, se Forskarutbildning

E

EDGAR

Eduroam, se Nätverksuppkoppling med eduroam

Egenregistrering i Primula webb, instruktioner

E-post vid universitetet - Hur får jag det? Varför e-post via uu? Vidaresändning?

Examen

Examensbevis (information och blanketter)

Etikansökan, hur går det till?

F

Fakturaadress till Institutionen för kirurgiska vetenskaper 

Forskarutbildning

Forskningsfinansiering

Forskningskonto - hur får jag reda på saldo och transaktioner på mitt/mina konton?

Forskningsrapporter för institutionen 

Forskningsspår

FRIDA

Friskvård

Friskvårdsbidrag

Företagshälsovård

Förhandsgranskning av avhandlingar

Försäkringsskydd för doktorander

Försäkringar

G

Glasögon för bildskärmsarbete

GLIS

Grundutbildning

H

Halvtidskontroll/Halvtidsseminarium (rutiner)

Handledare (inkl byte/tillägg)

Handledarutbildning

Hotell i Uppsala (enligt ramavtalet)

Huvudhandledare 

Hyrbil

I

Individuell studieplan

Inköp (Elin Eriksson och Carina Lindberg är inköpsansvariga)

Institutionsledning och administration

Institutionsstyrelse

IT-support

J

Jämställdhet och mångfald, jämställdhetsplan, kontaktpersoner

K

KUF (Kommittén för Utbildning på Forskarnivå)

Kursadministration

Kursadministratör, kontaktinformation och arbetsuppgifter

Kurser och program

Kurser på forskarnivå 2020

L

Ladok - vem registrerar doktorandens aktivitet?

Ladok vid Uppsala universitet (allmän information)

Ledigheter

Ledighet, semester och VAB

Ledighetsansökan via egenregistrering i Primula

Licentiatseminarium, anmälan

Licentiatseminarium

Licenser på programvara, regler och rutiner

M

Mecentatkort

Mertid/Övertid

Miljömål

N

Nätverksuppkoppling med eduroam

O

Obligatorisk förhandsgranskning av avhandlingar

Ograduerade medel

Organisation

P

Passerkort för anställda

Personalfrågor

Plagiatkontroll

Previa, se Företagshälsovård

Primula webb

Publicerade artiklar - Varför är det viktigt att de registreras? Vem registrerar mina artiklar?

R

Rapportkort för doktorand 

Regler och riktlinjer, universitetsövergripande

Resebyrå (universitets)

Reseräkning - Vad gäller? Hur gör jag?

Resor, riktlinjer för tjänsteresor och möten 

Resor med hyrbil (boka via Lingmerths eller direkt hos leverantören)

Resor med taxi

Regelverk inom utbildning på forskarnivå

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå

S

Schablonsemester

Selma

Semesteransökan via egenregistrering i Primula

Sesam

Sjuk och friskanmälan via egenregistrering i Primula

Skatteavdrag frivilligt extra, görs via egenregistrering i Primula

SK-kurs (information från Socialstyrelsen)

Språkgranskning 

Språkverkstaden

Stipendier - var hittar jag utlysta stipendier? Ansökningsblanketter?

Studentportalen 

Studentavdelningen

T

Tillgänglighet

Timersättning

Tjänstereseförsäkring

Trådlösa nätverk

U

Upphandling

Utbildning vid IKV

Urkund Plagiatkontroll

Utlandsbetalningar (arvoden och reseräkningar till utlandsboende)

V

VAB-ledighet via egenregistrering i Primula

Å

Årlig uppföljning för doktorander

Årsrapport, se Forskningsrapport

Ö

Översättningstjänster (från svenska till engelska)

Övertid/Mertid