Licentiatseminarium

Institutionernas anmälan om licentiatseminarium skall skickas till Kommittén för utbildning på forskarnivå så att den kan behandlas vid ett sammanträde senast 6 veckor före det planerade datumet för seminariet. Tid behöver inte bokas vid kansliet. Uppsatsen kopieras upp på institutionen.

VIKTIGT!
För en doktorand som ska fylla i det elektroniska formuläret för licentiatseminarium krävs också att personen är registrerad universitetets katalog, AKKA och har inloggningsuppgifter. Kontakta personalsamordnare Karin Johansson eller HR-generalist Higran Saghir för att få hjälp med detta.

För mer information MedFarms sida om licentiatseminarium.