Institutionsseminarium på institutionen för kirurgiska vetenskaper

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69584687390
  • Föreläsare: Per Hellman, Per Liss, Miklos Lipcsey, Michael Hultström, Robert Frithiof, Peter Frykholm,
  • Kontaktperson: Katja Andersson
  • Seminarium

Inför sommaren samlas vi för information och eventuella frågor.

Zoomlänk:
https://uu-se.zoom.us/j/69584687390  

Program

16.00 Inledning, Per Hellman
Presentation av nya professorer (Liisa Byberg, Danielle Friberg, Per Liss)

16.10 Per Liss - Ny professor i radiologi
Presentation av imaging-plattformsidé - samverkan kliniker-radiologi.

16.30 Presentation av Covidforskning (Miklos Lipcsey, Michael Hultström, Robert Frithiof, Peter Frykholm)

16.50 Diskussion och avrundning - Per Hellman

17.00 Slut (den som vill får stanna kvar och diskutera vidare valfria frågor med prefekten)