Handledarinformation

Handledarutbildningen är obligatorisk för huvudhandledare vid avhandlingsarbeten inom medicinsk vetenskap och farmaceutisk vetenskap. Den rekommenderas starkt även för biträdande handledare. Huvudhandledare bör efter första tillfället delta åtminstone en gång var femte år för att följa utvecklingen inom området.

Handledarinformationen är en heldag som anordnas två gånger per år och ges alltid på engelska.

För att bli godkänd på dagen krävs full närvaro. Deltagarintyg utfärdas.

Anmäl dig via följande länk: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/23477. Den är öppen fram t.o.m. 18 november 2021.