Forskningsseminarier Smärtcentrum/Rehabiliteringsmedicin: Achieving person-centred pain management for the patient with acute abdominal pain: Guided by the Fundamentals of Care framework

  • Datum: –14.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset Konferensrummet, Smärtcentrum ing.79, 2 tr
  • Föreläsare: Therese Avallin, Med Dr, specialistsjuksköterska, UU
  • Kontaktperson: Torsten Gordh
  • Seminarium

Therese Avallin talar om sin avhandling (2022) om akut smärtbehandling grundad i begreppet ”person- centred care”. Vi måste veta ”vem är patienten” ur olika aspekter, för att kunna ge en individuellt anpassad behandling. En viktig princip att ta intryck av.

* Corona-restriktionerna är för närvarande upphävda. Cirka 15-20 personer kan vara närvarande i konferensrummet. Övriga deltagare deltar digitalt via TEAMS. Alla anmälda får en länk utskickad till sig några dagar innan från Sara Jansson (VC-sekr.). Seminarierna spelas in, och kan även ses i efterhand.