Forskningsseminarier Smärtcentrum/Rehabiliteringsmedicin: Om amygdala och ” network of fear”, och betydelsen av serotonin.

  • Datum: –14.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset Konferensrummet, Smärtcentrum ing.79, 2 tr
  • Föreläsare: Tomas Furmark, Professor i psykologi, Uppsala Universitet
  • Kontaktperson: Torsten Gordh
  • Seminarium

Om amygdalas roll vid rädsla och smärta- ”Network of fear” fungerar som en volymkontroll för smärtupplevelsen av nociceptiv stimulering. Många rehab-insatser, tex. exponering och mindfulness, syftar till att dämpa aktivitet i amygdala. Och- är serotoninnivåerna höga eller låga vid depression/ ångest? Hur verkar egentigen SSRI- kanske inte som vi tror! Här kan vi lära mer.

* Corona-restriktionerna är för närvarande upphävda. Cirka 15-20 personer kan vara närvarande i konferensrummet. Övriga deltagare deltar digitalt via TEAMS. Alla anmälda får en länk utskickad till sig några dagar innan från Sara Jansson (VC-sekr.). Seminarierna spelas in, och kan även ses i efterhand.