Handledarinformationsdag

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus Eva Netzeliussalen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1
  • Kontaktperson: Anna Ehrenroth
  • Utbildning

Alla handledare är välkomna att komma till handledarens informationsdag för att fräscha upp sina kunskaper! Dagen är obligatorisk för huvudhandledare vid avhandlingsarbeten inom medicinsk och farmaceutisk vetenskap. Den rekommenderas starkt även för biträdande handledare. För att bli godkänd på dagen krävs full närvaro. Deltagarintyg utfärdas.

Handledarinformationen är en heldag som anordnas två gånger per år och alltid ges på engelska. Huvudhandledare bör gå utbildningen minst vart femte år för att hålla sig uppdaterad inom området. Program meddelas senare.

Anmälan kan göras vid: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/94419 som är öppen t.o.m. 2023-11-21. Kaffe/te och lunch serveras under dagen och är gratis.

Mer information om kursen finns att läsa här: Handledarinformation vid vetenskapsområdet.

Förkunskaper 

Utöver deltagande i informationsseminariet för handledare ska förstagångshuvudhandledare vid vetenskapsområdet Medicin och farmaci även ha genomgått den webbaserade kursen "Forskningsetik för postdoktorer och forskare i medicin". Kursen har utvecklats gemensamt av de sju medicinska fakulteterna i Sverige och rekommenderas till alla forskare som är anställda vid Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet. Kontaktpunkten vid Uppsala universitet är Centrum för forskning & bioetik (CRB).

Information om hur du anmäler dig till etikkursen finns på: https://www.crb.uu.se/utbildning/forskningsetik-for-anstallda/